fredag 29 juli 2011

My Bro´

Måste bara visa upp min kära bror. Hur ofantligt lik har är Jason Lee I “My name is Earl”..Förutom att han just fyllt 37 år, så är han en hårdnackad karl, Musklerna har han fått genom hårt arbete. Han är en man full av humor och bus! Förutom det att han är helt omöjlig att ta kort på…så har han ett hjärta av rent guld!

Só tenho que mostrar meu querido irmão. Quão grande é similar ao actor Jason Lee de "My Name is Earl" .. bem, ele acabou de completar 37 anos, ele é um homem teimoso, músculos, ele foi através do trabalho duro. Ele é um homem cheio de humor e malícia! Exceto que e completamente impossível para tirar fotos dele ... ele tem um coração de ouro puro!

Just have to show my dear brother. How he is similar to Earl in "My Name is Earl" .. well he just turned 37 years old, he is a stubborn man, muscles, he has gained through hard work. He is a man full of humor and mischief! Except that he is completely impossible to take pictures of ... he has a heart of pure gold!

 

david

y1pYM1lqU1wJSYD-fknQeOcLhZ3y5WrQBIVd7d1RdRH9PIW_9fZc7HeIt2clTPCaSiMz_h7LXeYQ8c

david1 

 

 

Nu förstår ni vad jag menar..

Agora você sabe o que quero dizer

Now you know what I mean

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

fredag 29 juli 2011

My Bro´

Måste bara visa upp min kära bror. Hur ofantligt lik har är Jason Lee I “My name is Earl”..Förutom att han just fyllt 37 år, så är han en hårdnackad karl, Musklerna har han fått genom hårt arbete. Han är en man full av humor och bus! Förutom det att han är helt omöjlig att ta kort på…så har han ett hjärta av rent guld!

Só tenho que mostrar meu querido irmão. Quão grande é similar ao actor Jason Lee de "My Name is Earl" .. bem, ele acabou de completar 37 anos, ele é um homem teimoso, músculos, ele foi através do trabalho duro. Ele é um homem cheio de humor e malícia! Exceto que e completamente impossível para tirar fotos dele ... ele tem um coração de ouro puro!

Just have to show my dear brother. How he is similar to Earl in "My Name is Earl" .. well he just turned 37 years old, he is a stubborn man, muscles, he has gained through hard work. He is a man full of humor and mischief! Except that he is completely impossible to take pictures of ... he has a heart of pure gold!

 

david

y1pYM1lqU1wJSYD-fknQeOcLhZ3y5WrQBIVd7d1RdRH9PIW_9fZc7HeIt2clTPCaSiMz_h7LXeYQ8c

david1 

 

 

Nu förstår ni vad jag menar..

Agora você sabe o que quero dizer

Now you know what I mean

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar